Személyes adatok védelme

  Személyes adatok védelme

  A személyes adatok kezelése és védelme a GDPR szerint Engedje meg, hogy megismertessük Önt a személyes adatok feldolgozásának alapelveivel társaságunknál, az AKCENTA CZ a.s.-nél (a továbbiakban: „AKCENTA” vagy „mi”), illetve, hogy biztosítsuk afelől, hogy a személyes adatainak titoktartásának és biztonságának biztosítása során betartjuk a törvényes alapelveket.

  Ügyfeleink magánéletének és személyes adatinak védelme egyik fő prioritásunk. Ezen adatokat bizalmasnak tekintjük és titoktartási kötelezettséget vállalunk rájuk. Hangsúlyt fektetünk a biztonságra a feldolgozásuk során, a szerződéses partnereink megválogatására és a szabályok szigorú betartására.

  1. A személyes adatok védelmével kapcsolatos elérhetőségi adatok

  A személyes adatok kezelője:

  • A cég neve: AKCENTA CZ a.s.
  • A cég regisztrációs száma: 25163680 A cég adószáma: CZ25163680
  • A cég székhelye: Praha 1, Salvátorská 913/8, Postai irányítószám 110 00 Cseh Köztársaság

  Adatvédelmi tisztviselő:

  2. A személyes adatokat érintő adatkezelés köre:

  Úgynevezett személyes adatkezelőként rendszerint oly mértékben dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, amelyben azokat rendelkezésünkre bocsátotta, mégpedig különösen a társaságunkkal való szerződéses viszony létrehozásával összefüggésben, esetlegesen oly mértékben, amelyben az érvényes és hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban egyéb módon összegyűjtöttük azokat (azaz nyilvános nyilvántartásokból vagy harmadik felektől, pl. ha az információt egy hatóság vagy más szerv szolgáltatja). Az adott helyzettől függően a következőkről lehet szó:

  • azonosítási adatok (pl.: vezetéknév, keresztnév, születési szám, születési dátum és hely, beosztás, a személyazonosító igazolvány száma, ki és mikor bocsátotta ki az adott igazolványt, az igazolvány érvényessége, nem, születési hely, állampolgárság, esetlegesen az adott személy politikai szempontból közszereplő státusza, adózás szerinti ország és adószám),
  • címadatok/kapcsolattartási adatok (pl. az állandó lakóhely címe, telefonszám, mobiltelefonszám, e-mail cím),
  • a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatok (pl. bankszámlaszámok, belső fizetési számlaegyenlegek, tranzakciós adatok, telefonhívások nyilvántartásai, egyéb kommunikációs nyilvántartások), vagy
  • egyéb adatok (pl. üzleti és marketing jellegű információk).

  A személyes adatok kezelésének ezen alapelvei azon természetes személyeknek szólnak, akinek a személyes adatait feldolgozzuk (azaz: az adatok érintettjei, vagy érintettek). Ők különösen a következők lehetnek:

  • társaságunk ügyfelei és potenciális ügyfelei,
  • a weboldalak látogatói és más kommunikációs csatornák felhasználói,
  • esetlegesen további jogalanyok, akik személyes adatainak feldolgozásához jogos érdekünk fűződik.

  Alapelv szerint érvényes, hogy ha az Ön személyes adatait kérjük, köteles azokat megadni nekünk; az adatszolgáltatás elmulasztása a társaságunkkal való szerződéses jogviszony létrehozásának ellehetetlenüléséhez vezetne. Kivételt képez az az eset, amikor az Ön hozzájárulására van szükségünk a személyes adatainak feldolgozásához. A hozzájárulás megadása teljesen önkéntes.

  3. A személyes adatainak tárolási időtartama

  Személyes adatait csak a szükséges ideig tároljuk, és a jogszabályi előírások által számunkra előírt törvényes határidők szerint archiváljuk azokat:

  • A jogszabályi kötelezettségeink teljesítése miatt rendelkezésünkre álló adatokat a vonatkozó jogszabályok által előírt ideig dolgozzuk fel. Hacsak a személyes adatok megőrzési időtartama nincs kifejezetten meghatározva, az adatokat a kötelezettség időtartama alatt őrizzük meg.
  • A szerződés létrehozásához és teljesítéséhez rendelkezésre álló adatokat a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezeljük.
  • Az adatokat, amelyekkel a folyamatban lévő vagy reálisan fenyegető jogviták miatt rendelkezünk, legfeljebb az elévülési vagy kizárási időszakok időtartamáig tároljuk, ill. az ilyen határidők lejártát követő fél évig, azon tényre való tekintettel, hogy a keresetet a benyújtását követően akár több hónappal később is kézbesíthetik a bíróságnak.
  • A jogos érdekünk alapján kezelt adatokat az ilyen érdek időtartama alatt kezeljük (pl.: a kamerarendszer felvételén rögzített adatokat legfeljebb tíz napig tároljuk, a jogos érdekünk alapján küldött kereskedelmi üzeneteket pedig csak addig küldjük meg, amíg le nem iratkozik azok fogadásáról).
  • Az Ön hozzájárulása alapján feldolgozott adatokat addig tároljuk, ameddig Ön ahhoz a hozzájárulását adta.

  Belső szabályokkal rendelkezünk a személyes adatok birtoklási jogszerűségének ellenőrzésére, az adatokat pedig nem tároljuk hosszabb ideig, mint amelyre jogosultságunk szól.

  4. Jogszabályi keret

  Az Ön személyes adatainak kezelése az érvényes és hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban zajlik, amelyek alapvető áttekintése az alábbiakban található:

  • az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-én kelt, 2016/679/EU számú, személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) megszüntetéséről szóló rendelete (a továbbiakban: „GDPR rendelet”);
  • a Törvénytár bankokról szóló, 1992. évi 21. sz. törvénye;
  • a Törvénytár fizetési rendszerről szóló, 2017. évi 370. sz. törvénye;
  • a Törvénytár tőkepiacon végzett vállalkozói tevékenységről szóló, 2004. évi 256. sz. törvénye;
  • a Törvénytár nemzetközi adóügyi igazgatási együttműködésről szóló, 2013. évi 164. sz. törvénye; ill.
  • a Törvénytár bűnözésből származó bevételek legalizálása elleni egyes intézkedésekről szóló, 2008. évi 253. sz. törvénye.

  5. A személyes adatai kezelésének céljai és jogalapjai

  A személyes adatok gyűjtése és kezelése kizárólag meghatározott céllal történik, e meghatározott cél teljesítéséhez feltétlenül szükséges körben és időtartamban, amely cél lehet:

  A FELDOLGOZÁS CÉLJAJOGALAP

  jogszabályi kötelezettségek teljesítése (pl. befektetési szolgáltatásokkal és ügyletekkel kapcsolatos nyilvántartások és dokumentumok tárolása vagy fizetési intézmény kötelezettségeinek teljesítése)

  a társaságunkra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartása

  tárgyalások a szerződés létrehozásáról vagy módosításáról, amelyben Ön az egyik szerződő fél, a létrehozott szerződés teljesítése

  a szerződés teljesítése vagy a szerződés létrehozása előtt elfogadott intézkedések végrehajtása az Ön kérésére

  az üres állások kiválasztási eljárásának lefolytatása

  a szerződés létrehozása előtt elfogadott intézkedések végrehajtása az Ön kérésére

  marketing üzenetek küldése

  társaságunk jogos érdeke a marketing tevékenységek végzésére, vagy ha Ön hozzájárulását adja nekünk

  az Ön fényképének felhasználása társaságunk marketing promóciójának céljából

  ha beleegyezését adja nekünk

  telefonhívások rögzítése az ügyfélvonalakon a társaságunk törvényes és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése céljából (különösen a tőkepiacon végzett vállalkozói tevékenységről szóló törvény, valamint a fizetési rendszerről szóló törvény alapján), valamint, hogy ellenőrizni tudjuk, alkalmazottaink hogyan teljesítik az Önnel szembeni kötelezettségeiket

  a társaságunkra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartása; a szerződés teljesítése vagy a szerződés létrehozása előtt elfogadott intézkedések végrehajtása az Ön kérésére és azon jogos érdekből, hogy ellenőrizzük a munkavállalókat

  vagyon és személyek védelme kamerarendszer segítségével

  társaságunk, ügyfeleink és munkavállalóink vagyon és egészség védelméhez fűződő jogos érdeke

  jogi követelések megállapítása, érvényesítése és védelme, ha folyamatban van vagy közvetlenül fenyeget bírósági per, biztosítási esemény vagy jogsértés

  társaságunk, ügyfeleink és munkavállalóink jogok védelméhez fűződő jogos érdeke jogviták és biztosítási események esetén

  cookie-k (sütik) használata adatok gyűjtéséhez weboldalunk használata során

  a cookie-k (sütik) használatának egyes módjaihoz az Ön hozzájárulása szükséges, további információkat a cookie-k (sütik) használatára vonatkozó alapelveinkben találhat

  RETO - Összekapcsolás potenciális partnerekkel annak érdekében, hogy kérésükre az AKCENTA ügyfelei új üzleti lehetőségekhez jussanak.

  Az igénylőlap elküldésével az ügyfél beleegyezését adja, hogy a "RETO" projektben megadott elérhetőségeit az AKCENTA CZ a.s. más ügyfelei számára átadja.

  6. Ezen internetes oldalak használata

  Hozzájárulás a piaci hírek elküldéséhez

  A hírlevelek (piaci hírek) fogadására való feliratkozással, majd a küldött linken keresztül történő megerősítéssel Ön hozzájárulását adja, hogy személyes adatai feldolgozásra kerüljenek piaci hírek küldésének céljából. Adatait nem adjuk át harmadik felek részére, és hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk.

  A személyes adatok megadása önkéntes. Ön nem köteles személyes adatok megadására, azonban enélkül nem küldhetünk Önnek piaci jelentéseket.

  Abban az esetben, ha visszavonja a hozzájárulását a kereskedelmi üzenetek fogadásához, az e-mail címét továbbra is kezelni fogjuk annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy ismét kapcsolatba lépjünk Önnel áruk vagy szolgáltatások felajánlása végett. Hozzájárulása visszavonásának keretén belül azonban tájékoztathat bennünket, ha nem szeretné, hogy személyes adatait e nyilvántartási célokból feldolgozzuk.

  Aktívan megadott információk – kapcsolatfelvételi űrlap

  A honlap egyes részei kérhetnek Öntől információkat a kapcsolatfelvétel érdekében (e-mail és/vagy telefonos kapcsolat, név vagy cégnév). Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a kapcsolati adatok kezeléséhez kínálatának rendelkezésre bocsátása és a jövőbeni keretszerződés megkötése céljából. Ön tájékoztatást kap arról, hogy mely információk kötelezőek és melyek választhatóak. Az átadott kapcsolati adatok tárolása 1 évig tart.

  Passzívan megadott információk – cookies (sütik)

  A webes felületünkön való tartózkodása során bizonyos információk passzívan is begyűjtésre kerülhetnek (azaz begyűjtjük anélkül, hogy azokat Ön aktívan továbbítana számunkra) különböző technológiák használatával (mint például cookiek, javascriptes mérési rendszerek, elsősorban Google Aanalytics, és az Ön HTTP-kérelmének sztenderd logolása a szerveroldalon).

  Az Ön internetes böngészője (browser) automatikusan átad ezeknek az oldalaknak néhányat a feltüntetett anonim információkból, mint pl. a web-portál, vagy kereső URL, melyet éppen elhagyott (ún. Referrer URL), az Ön IP címe, az éppen használt számítógépének böngészőjének, és operációs rendszerének verziója, alapvető nyelvbeállítás, illetve az Ön böngészőjének feltelepített kiegészítői. Ezek az oldalak a működésükhöz megkövetelik, hogy ún. cookiekat helyezhessenek el az Ön számítógépén. Ezt beállíthatja úgy, hogy abban a pillanatban tájékoztassa Önt, amikor a cookiek elküldésre került, vagy teljesen elutasíthatja, illetve letilthatja a cookiekat, de ezen weboldalak bizonyos részeinek ezek nélkül nem biztosított a helyes működésük. További információkat találhat a cookie-k (sütik) használatára vonatkozó alapelveinkben.

  7. A személyes adatok címzettjei

  Az Ön személyes adataihoz bizonyos esetekben a következő külsős szervezetek rendelkeznek hozzáféréssel:

  • bankok/felelős személyek (jellemzően az AML-jogszabályok alkalmazásában az azonosítás végrehajtásával összefüggésben, azaz: a „pénzmosás ellen”) banki partnereink listája
  • hatóságok és szervek a törvény szerint; -szakmai tanácsadóink (különösen könyvvizsgálók és jogi, pénzügyi vagy adótanácsadók);
  • támogató szolgáltatók (informatikai szolgáltatók, beleértve a web hosting és felhőszolgáltatásokat is, postai és kommunikációs szolgáltatók, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatók);
  • külsős munkatársak és beszállítók, ha az a szerződés teljesítéséhez szükséges;
  • esetlegesen a büntetőeljárásban eljáró szervek és a biztosítótársaság (biztosítási események, incidensek).

  Személyes adatit vagy önállóan dolgozzuk fel, vagy a GDPR rendelettel összhangban ún. személyesadat-feldolgozók szakmai szolgáltatásait vesszük igénybe, személyesadat-feldolgozási szerződés alapján. Az alábbiakban név szerint felsoroljuk azokat a legjelentősebb adatfeldolgozókat, akik minden biztonsági alapelvet betartva hozzáféréssel rendelkeznek az ügyfeleink egyes személyes adatihoz a megállapodás szerinti célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben:

  SZOLGÁLTATÁS TIPUSA SZOLGÁLTATÓ / CÉGJEGYZÉKSZÁM

  Szoftveres megoldás belső rendszerhez és OLB-hez

  TESCO SW a.s.

  Cégjegyzékszám: 25892533

  Az ügyfélalkalmazás szoftveres megoldása

  RYANT, s.r.o.

  Cégjegyzékszám: 26249871

  Szolgáltatás

  Interactive Marketing, s.r.o.

  Cégjegyzékszám: 24814075

  Információs rendszer

  INFOMATIC s.r.o.

  Cégjegyzékszám: 24828441

  Kereskedelmi képviselők

  RETO

  Az AKCENTA CZ a.s. RETO kiegészítő szolgáltatást igénybe vevő ügyfelei.

  Az általunk Önnek kínált (fizetési rendszer/befektetési szolgáltatások) szolgáltatások végrehajtásának biztosítása, a körülményektől függően, kivételes esetekben megkövetelheti, hogy az Ön személyes adatait feldolgozás céljából az EU-n/EGT-n kívülre, azaz harmadik országba továbbítsuk. Az ilyen esetben az átadásra a jogszabályi előírásokkal összhangban kerülne sor, és minden esetben biztosított lenne a személyes adatainak védelme. Általában azonban az Ön személyes adatainak egyetlen átadására sem kerül sor harmadik országba, kivéve, ha az adatokat egy felhő/kommunikációs szolgáltató tárolja, akinek a székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található (az USA-ba történő továbbítás ún. kötelező erejű vállalati szabályok alapján lehetséges).

  8. Tájékoztatás az érintettek jogairól

  Személyes adatait átláthatóan és a jogszabályi előírásoknak megfelelően dolgozzuk fel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a GDPR értelmében Ön a következőkre jogosult:

  • hozzáférést kérhet személyes adataihoz, azaz információkat jogosult kapni tőlünk arról, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ha igen, milyen adatokról van szó, és hogyan kezeljük azokat;
  • kérheti a pontatlan személyes adatai kijavítását, és bármikor kiegészítheti a hiányos adatokat;
  • bizonyos esetekben kérheti a személyes adatai feldolgozásának korlátozását, a személyes adatainak törlését vagy kifogást emelhet a feldolgozásuk ellen (lásd még a GDPR 17., 18. és 21. cikkét);
  • ha az adatok feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul, bármikor jogosult a hozzájárulásának visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi feldolgozás törvényességét;
  • bizonyos esetekben beszerezheti a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait normál és géppel olvasható formátumban (lásd még a GDPR 20. cikkét). Ezt követően ezen adatokat továbbíthatja egy másik adatkezelő részére is, vagy ha az technikailag lehetséges, kérheti, hogy azokat az adatkezelők átadják egymás között. Ezeket a jogokat gyakorolhatja kérelem vagy kifogás megküldésével társaságunk székhelyének címére, vagy a következő e-mail címre: dpo@akcenta.eu. Ezenfelül jogosult panasz benyújtására is a Személyesadat-védelmi Hivatalhoz, mégpedig különösen akkor, ha nem tennénk eleget a kérésének.

  Utolsó frissítés: 2023. 04. 07.