Szabályozás és licenc

  Az AKCENTA CZ a.s. által nyújtott szolgáltatásokat a Cseh Nemzeti Bank felügyeli.

  Szabályozás és licenc

  Az AKCENTA CZ a.s. szolgáltatásait a Cseh Nemzeti Bank alábbi engedélyei alapján kínálja:

  Az engedélyt az átutalási intézmény működéséhez az első nem banki pénzintézetként 2011 februárjában kaptuk meg a Cseh Nemzeti Banknál lefolytatott sikeres licenc-eljárást követően.

  A licenc-nek nincs időkorlátja, továbbá feljogosítja az AKCENTA CZ a.s. társaságot átutalási szolgáltatások biztosítására az átutalási rendszerről szóló törvény 3. § 1. bek. a) b) c) d) e) f) pontjainak értelmében.

  Magyarországon az MNB felügyelete alatt és annak engedélyével végzünk pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, amelyről ezen a linken talál bővebb információt.

  2009 júliusában kaptuk kézhez értékpapír-kereskedői engedélyünket a fő befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatban a 4. § 2. bek. a), b), c) pontjai és a kiegészítő befektetési szolgáltatások – a 4. § 3. bek. a) pontja alapján. Ezen engedély feljogosítja társaságunkat határidős ügyletek lebonyolítására (forward és swap)is.

  (A teljesség kedvéért lásd még: „Kivonat a cégjegyzékből”)

  Az AKCENTA CZ a.s. szolgáltatásait külföldön a Cseh Nemzeti Bank meghatalmazása alapján nyújtja.

  • Az AKCENTA CZ a.s. fizetési szolgáltatásokat kínál a következő országokban: SK,PL,HU,RO,FR,DE,BE,BG,IT,NL,AT,GB,ES (ČNB pénzforgalmi intézmények)
  • Az Akcenta értékpapír-kereskedői szolgáltatást kínál a következő országokban: SK,PL,HU,RO,FR,DE,BE,BG,IT,NL,AT,GB,ES (ČNB értékpapír-kereskedő)

  A MiFID végrehajtása az Akcenta-nál

  2018.január 3-án lép hatályba az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (más néven MiFID II), amely számos változást tartalmaz a fogyasztó védelmének megerősítése, az átláthatóság javítása és az ügyletekről adott részletesebb tájékoztatás vonatkozásában. Az Akcenta számos intézkedést vezet be, amelyek megfelelnek e követelményeknek - az alábbiakban egy rövid áttekintést adunk a legfontosabb változásokról. Az egyéb változásokat is tartalmazó részletes leírása az Információs füzetben található, amely innen tölthető le.

  Célpiaci értékelés - a termék alkalmassági tesztje az ügyfél számára

  Az AKCENTA elvégzi ügyfelei számára a kínált termékek alkalmassági tesztjét. E követelmények teljesítése érdekében hamarosan új befektetési kérdőívekkel keressük meg Önt. A cél a tájékozottság növelése a befektetési szolgáltatások lehetséges kockázatai tekintetében, különösen a lakossági ügyfelek között, így biztosítva magasabb szintű védelmüket.

  Az utasítások legjobb feltételek mellett történő végrehajtása, az ügyfél érdekét szem előtt tartva

  Az AKCENTA szabályokat fektetett le, amelyek célja, hogy az ügyfél minden egyes utasítása a legjobb feltételekkel kerüljön végrehajtásra, továbbá, hogy állandóan biztosított legyen az utasítások végrehajtása, valóban a legjobb feltételek mellett, becsületesen, tisztességesen, professzionálisan és az ügyfél érdekét szem előtt tartva.

  Információk a portfólió értékének csökkenéséről

  Az AKCENTA tájékoztatja ügyfeleit portfóliójuk teljesítőképességéről. Különösen akkor, ha a portfólió valós piaci értéke saját értékéhez képest 10%-ot, illetve 20%-ot, 30%-ot, stb. esik, ebben az esetben az ügyfél tájékoztatást kap a portfólió értékének ilyen változásáról, minden esetben legkésőbb az érintett munkanap végéig.

  Összeférhetetlenségek kezelése

  Az AKCENTA szabályokat és mechanizmusokat állított fel, hogy megelőzze az összeférhetetlenséget. Az összeférhetetlenség megelőzése érdekében az AKCENTA megfelelő szervezeti struktúrát épített ki ellenőrzési mechanizmusokkal együtt, amelyek biztosítják az összeegyeztethetetlen szerepek elkülönítését és garantálják az összeférhetetlenség elkerülését.

  A költségekre és a kapcsolódó díjakra vonatkozó információk

  Az ügyfélnek a beruházási szolgáltatásért vagy a kiegészítő szolgáltatásokért számlázott összes közlendő költség és kapcsolódó illeték az EU 2017/565 számú Határozatának II. Melléklete alapján került meghatározásra. Az ügyfél kérésére AKCENTA ezen információkat a konkrét ügylet megkötése előtt közli (a költségek és díjak tényleges összege), majd ezt követően tételesen az „Információk/A MiFiD értelmében kötelezően közlendő információk” mappában bocsátja rendelkezésre, tételesen lebontva, az OLB keretében.

  PRIIPS-szel kapcsolatos információk

  A lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU számú rendelet (továbbiakban csak PRIIPs) kötelességet ír elő a kiemelt információk (továbbiakban csak KID) átadására a lakossági ügyfelek (MiFID szerinti üzletfelek) részére a befektetési elemeket tartalmazó szolgáltatásnyújtás előtt.

  Minden KID egyedi, a konkrét termékre / befektetési összetevőt tartalmazó ügylettípusra vonatkozó konkrét információkat tartalmaz. Az Akcenta nem hoz létre, és nem ad át KID-eket a határidős ügyletekről szóló megállapodásoknál, amelyek biztosítási céllal jönnek létre. Az ügyfél (MiFID szerinti üzletfél) kérésére az Akcenta az ügyfél rendelkezésére bocsátja ezeket a konkrét ügylettípussal kapcsolatos egyedi információkat.

  A végrehajtási helyszínek azonosításához és a végrehajtás minőségéhez kapcsolódó információk befektetési vállalkozások általi nyilvánosságra hozatala

  Az AKCENTA a 2017/565 Rendelet 64-66 cikkelyével összhangban köteles a megbízások végrehajtására vonatkozó szabályokat a legjobb feltételekkel betartani. A szabályok célja, hogy az ügyfél minden egyes megbízása ügyfélmegbízásokra vonatkozó szabályokkal összhangban legyen végrehajtva és biztosítva legyen, hogy a megbízások rendszeres végrehajtására ténylegesen a legjobb feltételekkel kerüljön sor. Ezeket a szabályokat az Akcenta egyetemlegesen határozza meg az ügyfelei valamennyi kategóriájára (lakossági ügyfelek, szakmai ügyfelek, elfogadható partnerek).

  A legjobb végrehajtás (best execution) kötelesség teljesítésének megítélésekor figyelemmel kell lenni az ilyen ügyletfajta sajátos jellegére, mikor is az Akcenta által kínált termékek (tőzsdén kívüli származtatott ügyletek) olyan befektetési eszközök, amelyek megkötésére az ügyfél specifikus és egyedi kívánsága alapján kerül sor, és a számláknak nincs teljesen pontos megfelelője a szabályozott piacokon (RT), multilaterális kereskedelmi rendszerekben (MOS) vagy szervezett kereskedelmi rendszerekben (OOS). A végrehajtás helye maga az értékpapír-kereskedő (Akcenta), a további, a best execution szempontjából lényeges tényezők annak vannak alárendelve, hogy az adott termék egyeztetése folyamán az értékpapír-kereskedő és az ügyfél egyedi megállapodásának tárgyát képezik. A nem szabványos, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekre a 2017/565 számú rendelet kimondja továbbá, hogy konkrét, sajátos feltételeket figyelembe vevő egyedi szerződéses viszonyt foglalnak magukban, amelyekben az ügyfél és az értékpapír-kereskedő (Akcenta) vesznek részt, és a best execution végrehajtási mód céljaira nincs szükség, hogy teljesen összevethetők legyenek azokkal az ügyletekkel, amelyekben olyan részvényekről van szó, amelyekkel az RT-n, MOS-ben vagy OOS-ben kereskednek. Tekintettel arra, hogy a best execution kötelezettség minden befektetési eszközre vonatkozik, az Akcenta által kínált termékek esetében is szükséges, hogy releváns piaci adatokat szerezzenek be annak ellenőrzésére, hogy az OTC-piacon az ügyfélnek kínált ár tisztességes-e, és biztosítja-e, hogy az értékpapír-kereskedő teljesítse arra vonatkozó kötelességét, hogy az ügyfél megbízását a legjobb feltételekkel teljesíti. Vagyis a kereskedő (Akcenta) az ügyfélnek felajánlott konkrét ár korrekt voltát nemcsak a megállapodás szerinti termék árbecsléséhez alkalmazott, rendelkezésére álló piaci adatok alapján ellenőrzi, hanem amennyiben lehetőség van rá, hasonló vagy összevethető termékkel történő összehasonítással is. Az ügyfelekkel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletek piackonformitását még azelőtt kell ellenőrizni, mielőtt az érintett ügyletet megkötötték volna.

  Az alábbiakban ismertetjük a legjobb feltételek biztosításának kritériumait a relatív fontosságuk csökkenő sorrendjében.

  KRITÉRIUMELJÁRÁS MENETE ÉS A KRITÉRIUM JELENTŐSÉGEFONTOSSÁGI SORREND

  Az elérhető ár

  Vétel esetén döntő a legalacsonyabb ár, eladás esetén a legmagasabb ár a meghatározó. Az ár minősége a piaci résztvevők számától és az aktuális kereslettől és kínálattól függ.

  A konkrét árak összehasonlítására az AKCENTA egyes bankok (Raiffeisenbank, SAXO, Alior bank, Monex) kereskedési platformját valamint a BLOMBERG információs forrásait használja.

  1

  Partner minősítése (hitelképessége)

  AKCENTA a kockázatkezelésre vonatkozó saját szabályaival összhangban kiértékeli a partner kiválasztását, beleértve az elszámolást a nyújtott szolgáltatás (megállapodott feltételek) minőségének értelmében, a megbízhatóságot és a pénzügyi stabilitást.

  2

  Gyorsaság, amivel a megbízást végre lehet hajtani

  Az intézés gyorsaságába beleszámít a bankok közötti átutalás gyorsasága is

  3

  A kért ügylet volumene

  Az ügylet nagyságrendjét a partner feltételeivel és határértékeivel összefüggésben kell figyelembe venni.

  4

  Az ügyfélnek számlázott díjak és illetékek volumene

  Az ügyfél számára a végrehajtás helye az AKCENTA. A díjakra és illetékekre az érvényes Díjjegyzék, illetve az egyedi árképzési program az irányadó. A partner kiértékelése szempontjából nem lényegesek.

  Az ügyfélnek számlázott saját illetékek volumene

  Az ügyfél számára a végrehajtás helye az AKCENTA. A partner által a befektetési eszközökért érvényesített illetéket az AKCENTA nem terheli át az ügyfélre

  Amennyiben egy megrendeléshez egynél több szerződő fél tartozik, az AKCENTA CZ a.s. a fenti kritériumok szerint jár el, a legfontosabbtól a legkevésbé fontosig. Egy adott megbízás esetében az AKCENTA CZ a.s. mindig figyelembe veszi a megbízás legjobb feltételek mellett történő végrehajtásához szükséges tényezőket, mint például az ár (1), a partnerkockázat (2) és a sebesség (3) - e tényezők alapján választja ki a partnert az ügylet megkötéséhez.

  Az AKCENTA CZ a.s. köteles (a 2016.6.8-i EU 2017/576 bizottsági rendelet alapján) évente egyszer minden egyes befektetési eszköztípusra vonatkozóan közzétenni azt az 5 végrehajtási helyszínt, amelyen az ügyfélmegbízásokat végrehajtotta, valamint a kereskedés végrehajtásának minőségére vonatkozó elemzés összefoglalóját és következtetéseit. Az ügyfélátadási pont az AKCENTA CZ a.s.. A csatolt információk a 2017/576/EK rendelet II. mellékletében szereplő sablonokon alapulnak.

  Fogalmak meghatározása
  • RT - Szabályozott piac
  • OOS - Szervezett kereskedelmi rendszer
  • MOS - Multilaterális kereskedelmi rendszer
  • OTC derivátumok - A származtatott ügyletetek kereskedelme történhet OTC (Over the Counter) segítségével vagy a tőzsdepiacon. A legtöbb ügylet OTC révén jön létre.