Gyakran ismételt kérdések

  Gyakran ismételt kérdések

  Egyéb

  Mi a LEI és mire használják?

  A LEI szám használata kötelező az EMIR rendelete szerint (az Európai Parlament és a Tanács 648/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról). Az EMIR kötelezi a pénzügyi és nem pénzügyi szerződő feleket az összes megkötött ügylet, valamint ezek származékainak és esetleges változásainak bejelentésére a kereskedelmi adattár (ROU) részére. A jelentést legkésőbb az ügylet megkötésétől számított egy munkanapon belül el kell küldeni. A bejelentéshez szükséges az alany azonosítása, amire a LEI kód szolgál. Ez egy egyedi 20 jegyű alfanumerikus azonosító, amely az ISO 17442 „Financialo Services – Legal Entity Identifier (LEI)“ alapján van megadva. Egy jogi alany kizárólag egy LEI számot kaphat meg világszerte. Amennyiben kérdése van a LEI számról, hívja tanácsadónkat a 06 80 102 435-os telefonszámon vagy írjon e-mailt az info@akcenta.eu címre.

  Hogyan lehet LEI számot szerezni?

  LEI számot internetes nyomtatvány kitöltésével lehet szerezni, az alany (ügyfél) saját kérelmezésére. A meghatalmazott személynek ki kell töltenie az összes kötelező adatot az elektronikus nyomtatványon, ami a https://www.gmeiutility.org/ címen található meg.

  Az adatok megadása után automatikus ellenőrzés következik. Ha ez sikeres volt az ügyfél információt kap, hogy hova kell elutalnia a kért ősszeget. A kifizetés után az ügyfél megkapja a LEI számot és a számlát a kifizetésről

  LEI érvényessége

  A LEI szám 1 évig érvényes. 4 héttel az érvényesség vége előtt az ügyfél felszólítást kap a CDCP-től az érvényesség meghosszabbítására a kővetkező 1 évre.

  Díjjak

  A LEI szám megszerzésének ára 1875 CZK (~ 70 euró), az egy éves használatának díja pedig 1375 CZK (~ 50 euró). Az adatok megváltoztatása ingyenes. A használati díj ki nem fizetése esetén a LEI szám nem lesz aktív.

  Kinek kell elvégeznie a bejelentést? Az ügyfél a szerződés aláírása előtt megjelöli, hogy engedélyezi-e, a cég bejelentéseit az ügylet megkötéséről, változásairól vagy az ügylet lerendezéséről, amelyet az ROU-val kötött (az ügyfél ezt megjelőli a keretszerződésben). Az ügyfelek számára mindig előnyösebb, ha a bejelentéseket a cég végzi. A bejelentési szolgáltatás részéről ingyenes.

  A bejelentést a cég végzi az ügyfél helyett (EMIR igen)

  Ez az engedély csak a cég és az ügyfél között kötött határidős ügyletekre adható meg. Az ügyfél megadja a LEI számot a a keretszerződés aláírásánál, legkésőbb 14 nappal az első határidős ügylet megkötése után. Határidős ügyletek létrehozásának feltétele a LEI szám megadása, ezért amennyiben az ügyfél 14 napon belül nem adja meg a LEI számot, abban az esetben az ügyfél nem köthet több ilyen ügyletet.

  A bejelentést az ügyfél végzi (EMIR nem)

  Az ügyfél saját maga végzi a bejelentést, amennyiben erre nem adott engedélyt a cégnek. Ebben az esetben is az ügyfél köteles megadni a LEI számát, azonban ilyenkor ezt közvetlenül a ROU-nál köteles megtenni. A bejelentését önállóan végző ügyfél regisztrációjának irányára 3800 euró. A LEI szám regisztrációja ebben az esetben is kötelező. A bejelentés módja előre meghatározott módon történik, CSV formátumban, amely egy részletes táblázat.

  Fogalmak glosszáriuma

  A

  ADET
  Devizapiaci Szövetség - a Cseh Köztársaság vezető nem banki devizakereskedőinek szakmai szövetsége.
  Azonosítási kötelezettség
  A bűncselekményből származó jövedelmek legalizálása elleni küzdelem egyes intézkedéseiről szóló 253/2008. sz. törvény értelmében minden pénzügyi intézmény köteles azonosítani az ügylet résztvevőit (személyeket és társaságokat) a tőzsdei ügyletek megkötésekor.
  A készpénzmentes fizetési műveletek forgalma
  Fizetési tranzakciók, amelyek készpénz jelenléte nélkül, az érintett felek bankszámlái közötti átutalással valósulnak meg.
  Árfolyamkockázat (devizakockázat)
  Az árfolyamérzékeny eszközök árfolyamváltozásaiból eredő veszteség kockázata. Devizaügylet (pl. azonnali vagy határidős ügylet) megkötésekor a kockázat és a potenciális nyereség vagy veszteség az árfolyam alakulásától függ; az árfolyam kedvezőtlen alakulása negatív hatással lehet az ügylet teljes hozamára. Az árfolyamkockázatot határidős ügylet megkötésével lehet kontrollálni (lásd: határidős ügyletek).
  Árfolyamrés
  A valuták vételi és eladási árfolyamának különbsége.
  Appression
  Egy valuta árfolyamának egy másik valutával szembeni emelkedése (felértékelődése) a devizapiaci helyzet (a valuta iránti kereslet és kínálat) függvényében.
  Ajánlat
  Az az ár, amelyen egy bank valutát ad el, azaz az az ár, amelyet egy kereskedő felszámít, amikor valutát ad el egy másik banknak vagy ügyfélnek.
  Általános szerződési feltételek
  Ezek szabályozzák az Ügyfél és az AKCENTA CZ a.s. közötti szerződéses kapcsolatot az Ügyfél által kötött valamennyi kínált termékre vonatkozóan. Az Általános Szerződési Feltételek a Keretszerződés szerves részét képezik, és rendelkezései elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben.
  Anchor
  Konkrét árfolyamajánlat.
  Külkereskedelem
  Ez a mutató az adott hónapban az export és import volumenét és az ebből adódó pozitív vagy negatív külkereskedelmi egyenleget mutatja. A külkereskedelmi mérleget havonta, két hónapos késéssel jelentik. Általában nem ad jelentős lendületet a korona árfolyamának további emelkedéséhez vagy csökkenéséhez, de középtávon az összeg befolyásolhatja az árfolyam mozgását.
  Amortizáció
  Egy valuta árfolyamának leértékelődése (gyengülése) egy másik valutával szemben, a devizapiaci helyzet (a valuta iránti kereslet és kínálat) függvényében.
  ARES
  Gazdasági egységek adminisztratív nyilvántartása - olyan információs rendszer, amely különböző nyilvántartásokból gyűjti össze az adatokat, és lehetővé teszi a keresést a Cseh Köztársaságban bejegyzett valamennyi gazdasági egység között.
  ASK
  Az az ár, amelyen egy bank valutát ad el, azaz az az ár, amelyet egy kereskedő felszámít, amikor valutát ad el egy másik banknak vagy ügyfélnek.
  Alternatív hitelesítés
  Az alternatív hitelesítés azt jelenti, hogy a felhasználó személyazonosságát olyan további kérdések sorozatával ellenőrzik, amelyekre csak a felhasználó tudhatja a választ.
  Hitelesítés
  A hitelesítés a felhasználó személyazonosságának hitelesítési SMS segítségével történő ellenőrzésére utal.
  Ajánlat
  Az az ár, amelyen egy bank valutát vásárol, azaz az az ár, amelyet egy macska kereskedő hajlandó fizetni, amikor valutát vásárol egy másik banktól vagy ügyféltől.